Kontakt

Kontakt na distribúciu produktov:
PVA Hydrogroup, s.r.o.
Černochova 1291/4
15800 Praha 

e-mail: info@pvahydrogroup.com

———————————————————————-
PVA HYDROSPOL, s.r.o.

Pieninská 6429/5
974 11 Banská Bystrica

IČO: 47093048
DIČ: 2023748221
IČ DPH: SK2023748221,

Prevádzka:
Majerská cesta 106,
974 01 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č. 24003/S

e-mail: info@pvahydrospol.com

kontaktný formulár